Taipei Headquarter
8F, No.200, Gangqian Rd., Neihu Dist., Taipei, Taiwan

Keelung Service Center
No.111, Mingde 3rd Rd., Qidu Dist., Keelung, Taiwan
(Entrance: No.301, Sec.2, Xintai 5th Rd, Qidu Dist., Keelung, Taiwan)


Zhongli Service Center
No.499, Yongping Rd., Yangmei Dist., Taoyuan, Taiwan


North Gaoxiong Service Center
No.171, Jinshan Rd., Sanmin Dist., Gaoxiong, Taiwan